19. word "ship" (nau-, f.):
 
  Sg. Du. Pl.
Nom. nauh navau navah
Acc. navam navau navah
Ins. nava naubhyam naubhih
Dat. nave naubhyam naubhyah
Abl. navah naubhyam naubhyah
Gen. navah navoh navam
Loc. navi navoh nausu
Voc. nauh navau navah