42. pronoun "all" (viwvah, m.):
 
  Sg. Du. Pl.
Nom. viwvah viwvau viwve
Acc. viwvam viwvau viwvan
Ins. viwvena viwvabhyam viwvaih
Dat. viwvasmai viwvabhyam viwvebhyah
Abl. viwvasmat viwvabhyam viwvebhyah
Gen. viwvasya viwvayoh viwvesam
Loc. viwvasmin viwvayoh viwvesu
Voc. viwvah viwvau viwve