47. pronoun "both" (ubhaya, f.):
 
  Sg. Du. Pl.
Nom. ubhaya ubhaye ubhayah
Acc. ubhayam ubhaye ubhayah
Ins. ubhayaya ubhayabhyam ubhayabhih
Dat. ubhayasyai ubhayabhyam ubhayabhyah
Abl. ubhayasyah ubhayabhyam ubhayabhyah
Gen. ubhayasyah ubhayayoh ubhayasam
Loc. ubhayasyam ubhayayoh ubhayasu
Voc. ubhaya ubhaye ubhayah