Site mapAbout usConsultative CommitteeAsk LibrarianContributionCopyrightCitation GuidelineDonationHome        

CatalogAuthor AuthorityGoogle
Search engineFulltextScripturesLanguage LessonsMuseumLinks
 
Bookmark and Share


Extra service
Tools
Export
Buddyzm Jeden nauczyciel, wiele tradycji
Author His Holiness the 14th Dalai Lama=第十四世達賴喇嘛 ; Thubten Chodron=圖丹丘準
Date2015
Pages382
PublisherRebis
Publisher Url https://www.rebis.com.pl
LocationPoznan, Poland
Content type書籍=Book
Language波蘭文=Polish
AbstractBuddyzm jest nie tylko praktykowany przez miliony ludzi na całym świecie, lecz także stanowi inspirację dla tych, którzy pragną lepszego życia - czerpią z niego naukowcy, artyści i intelektualiści. W tej najnowszej pracy Jego Świątobliwość Dalajlama wraz z amerykańską mniszką Tubten Cziedryn ukazują dwie główne tradycje buddyzmu - sanskrycką z Tybetu i Azji Wschodniej oraz palijską ze Sri Lanki i Azji Południowo-Wschodniej. Autorzy kładą nacisk na to, co je łączy, lecz wskazują też na pewne rozbieżności i historyczny rozwój tych dwóch wielkich nurtów. Książka ukazuje spektrum form buddyzmu i niejako wyznacza wspólny mianownik dla wszystkich jego odłamów, sekt i ruchów. To jedna z najbardziej wyczerpujących i ekumenicznych prac na ten temat
ISBN9788378187400 (P)
Hits33
Created date2017.08.24
Modified date2017.08.25Best viewed with Chrome, Firefox, Safari(Mac) but not supported IE

Notice

You are leaving our website for The full text resources provided by the above database or electronic journals may not be displayed due to the domain restrictions or fee-charging download problems.

Record correction

Please delete and correct directly in the form below, and click "Apply" at the bottom.
(When receiving your information, we will check and correct the mistake as soon as possible.)

Serial No.
575763

Search History (Only show 10 bibliography limited)
Search Criteria Field Codes
Search CriteriaBrowse