37. word "east" (prabc-, m.)
 
Sg. Du. Pl.
Nom. prav prabcau prabcah
Acc. prabcam prabcau pracah
Ins. praca pragbhyam pragbhih
Dat. prace pragbhyam pragbhyah
Abl. pracah pragbhyam pragbhyah
Gen. pracah pracoh pracam
Loc. praci pracoh praksu
Voc. prav prabcau prabcah