Site mapAbout usConsultative CommitteeAsk LibrarianContributionCopyrightCitation GuidelineDonationHome        

CatalogAuthor AuthorityGoogle
Search engineFulltextScripturesLanguage LessonsMuseumLinks
 
Bookmark and Share


The bibliographic record is provided by 無名讀者.
Extra service
Tools
Export
Podążaj ścieżką Buddy Niech Twoją religią stanie się życzliwość!
Author Dalajlama ; Thubten Chodron
Date2018
Publishereditio
Publisher Url http://editio.pl/
LocationPoland
Content type書籍=Book
Language波蘭文=Polish
AbstractOd czasów działalności Buddy minęło kilkadziesiąt wieków. Wydawałoby się, że wszystko się zmieniło. Ludzkość poczyniła znaczący postęp, ale wciąż nie zdołała uwolnić się od cierpienia ani zapewnić sobie uczucia pewnego, trwałego szczęścia. Ponieważ rozwój nauki i techniki do tego nie wystarczy. Konieczne jest wejście na ścieżkę wewnętrznego rozwoju, gdyż transformacja umysłu wymaga duchowej praktyki. Nie chodzi tu jednak o konkretne przekonania religijne czy rytuały. Duchowość odnosi się do takich cech jak: współczucie, miłość, łagodność i skromność. Innymi słowy, człowiek może być szczęśliwy, nie będąc wierzącym, ale nie zdoła osiągnąć tego stanu bez wspomnianych cech.
Table of contentsPrzedmowa 11
Wstęp 13
1. POZNAWANIE BUDDYZMU 29
Cel egzystencji i znaczenie życia 30
Pośrednia droga między religiami teistycznymi a naukowym redukcjonizmem 32
Buddyjska Dharma i inne religie 34
Religia we współczesnym świecie 37
Szersza perspektywa 39
2. BUDDYJSKIE SPOJRZENIE NA ŻYCIE 43
Czym jest umysł? 44
Ciało, umysł, reinkarnacja i jaźń 49
Cztery Szlachetne Prawdy 53
Współzależne powstawanie i pustość 57
Współzależne powstawanie i Trzy Klejnoty 59
Możliwość położenia kresu duhkha 62
3. UMYSŁ I EMOCJE 67
Buddyzm, nauka i emocje 67
Szczęście i nieszczęście, cnoty i przywary 70
Emocje i kleśe 72
Konstruktywne i destruktywne emocje 74
Emocje i przetrwanie 81
Radzenie sobie z uciążliwościami 84
Rozwijanie miłości i współczucia 89
Korzystny stan umysłu 92
Radzenie sobie ze strachem, rozwijanie odwagi 92
Nadzieja, pragnienie i akceptacja 94
Porównywanie się z innymi i kwestia poczucia własnej wartości 96
Przeciwdziałanie depresji 96
Różnica zdań i konflikt 98
Przetrwają ci, którzy będą najskuteczniej współpracować 102
4. ROZPRZESTRZENIANIE SIĘ BUDDYJSKIEJ DHARMY I KANONY BUDDYJSKIE 105
Pojazdy i ścieżki 106
Życie Buddy 108
Wczesne szkoły buddyjskie 110
Wczesny buddyzm na Sri Lance 112
Rozwój mahajany 116
Rozwój tantry 119
Kanony buddyjskie 120
Systemy filozoficzne 127
5. NAUKI BUDDY TWORZĄ SPÓJNĄ CAŁOŚĆ 129
Trzy obroty kołem Dharmy 129
Autentyczność świętych ksiąg mahajany 134
Stanowisko Nagardżuny w kwestii autentyczności sutr mahajany 139
Czy słowo Buddy zawsze wypływa z ust Buddy? 142
Cztery autentyczności 143
Cztery ciała buddy 145
Buddyzm w Tybecie 148
6. BADANIE NAUK 153
Przypadek Kalamów 154
Wiarygodne nauki 155
Ukryte skarby i nauki czystych wizji 159
Przesadzone stwierdzenia? 162
Prawidłowe rozumienie sensu 165
Czy Dharma może się zmienić? 169
Zachowywanie praktycznego podejścia 171
7. ZNACZENIE ŻYCZLIWOŚCI I WSPÓŁCZUCIA 175
Spokojny umysł 175
Znaczenie motywacji 177
Kultywowanie intencji pełnych współczucia 180
Trening umysłu 184
Osiem strof 187
8. SYSTEMATYCZNE PODEJŚCIE 199
Ścieżki rozwoju duchowego 200
Cztery szlachetne prawdy i trzy poziomy zaawansowania wyznawców 206
Więcej niż jedno podejście 207
Nauki kierowane do współczesnego grona odbiorców 210
Wartość etapów ścieżki 212
Dwa cele i cztery wskazówki 214
9. ŚRODKI STOSOWANE PODCZAS PODĄŻANIA ŚCIEŻKĄ 219
Ogólna rada 219
Mądrość i wiara 222
Właściwa praktyka 226
Oczyszczenie i gromadzenie zasług 228
Modlitwy i rytuały 230
Zdobywanie wiedzy, refleksja i medytacja 233
Zapamiętywanie i debata 237
Wzory do naśladowania 242
10. POSTĘPY NA ŚCIEŻCE DHARMY 247
Realistyczne oczekiwania 247
Zaawansowane praktyki podejmowane we właściwym czasie 252
Sprawdzanie naszych doświadczeń medytacyjnych 255
Oznaki postępów 257
11. OSOBISTE REFLEKSJE DOTYCZĄCE ŚCIEŻKI 261
Mój dzień 261
Stopniowe postępy 263
Rozwijanie bodhiczitty 267
Gotowość doświadczania trudności 270
Zachowywanie radosnego umysłu 272
Urzeczywistnione istoty 273
Czego nauczyłem się w życiu? 275
12. PRACA WŚRÓD LUDZI 277
Dobre zdrowie oraz radzenie sobie z chorobami i urazami 278
Zachowywanie pozytywnego nastawienia 280
Wykorzystywanie różnych metod pozwalających zapewniać innym korzyści 282
Zaangażowany buddyzm i uwikłanie w politykę 285
Konsumpcjonizm i środowisko naturalne 289
Świat biznesu i finansów 291
Media i świat sztuki 295
Nauka 296
Równość płci 299
Międzywyznaniowość 303
Przyjmowanie praktyk innych religii 306
Postawa stroniąca od sekciarstwa 308
O autorach 328
ISBN9788328342774
Hits12
Created date2020.06.10
Modified date2020.07.11Best viewed with Chrome, Firefox, Safari(Mac) but not supported IE

Notice

You are leaving our website for The full text resources provided by the above database or electronic journals may not be displayed due to the domain restrictions or fee-charging download problems.

Record correction

Please delete and correct directly in the form below, and click "Apply" at the bottom.
(When receiving your information, we will check and correct the mistake as soon as possible.)

Serial No.
595065

Search History (Only show 10 bibliography limited)
Search Criteria Field Codes
Search CriteriaBrowse